پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

طبقه بندی موضوعی

593

۵ اسفند ۹۵

گر بیایی دهمت جان و نیایی کُُشدم غم

من که بایست بمیرم ٬

چه بیایی

چه نیایی...

((سعدی))

  • ۹۵/۱۲/۰۵
  • Omidreza