پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13
طبقه بندی موضوعی
بایگانی

596

۹ اسفند ۹۵

دارم به راهی غیر از نشئگی ٬مستی ٬لذت همخوابگی

یا حتی وعده های دل خوش کُنک برای ادامه زندگی میگردم.

چیزی حتی فراتر از سجاده نشینی...

تجربه ای که با لمس یک لحظه اش بتوانی یک عمر سیر کنی...

راهی که به بودنش یقین دارم...

  • ۹۵/۱۲/۰۹
  • Omidreza