پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13
طبقه بندی موضوعی
بایگانی

598

۱۰ اسفند ۹۵

تنها مرگ است که دروغ نمی گوید ٬یا تنها مرگ است که مرا از فریب های زندگی

نجات می دهد ٬اوست که مرا در ته زندگی صدا می زند و به سوی خود می خواند.

گیرم امید هم هست.برای من نیست.

فکر زندگی مرا می ترساند و خسته می کند.

دیگر احتیاجی به دیدن این دنیای قی آور و این همه قیافه های نکبت بار ندارم ٬

وآنچه زندگی بوده از دست داده ام و گذاشتم و خواستم از دستم برود...

((صادق هدایت))

+الان که این نوشته رو می نویسم در حالتی کاملا نرمال به سر می برم ٬

نه عصبانی ام ٬ نه خسته و نه ناراحت...

روزی چند بار این نوشته ی هدایت رو می خونم تا ذهن آشوبم آروم بگیره

نوشته ای که کلمه به کلمه حرف دل منه...

بزرگترین مشکل زندگی من 4 ماه پیش برای همیشه حل شد و در حال حاضر

هیچ مشکلی توی زندگیم ندارم ٬اما هیچ رغبتی برای موندن توی این لجن زار ندارم...

اسم مرگ که میاد چنان انرژی میگیرم که گاهی خودم هم می ترسم

فکر مرگ مثل خوره داره تمام روحم رو می خوره و من دیگه مطمئن

شدم که هیچ کاری از دست هیچ دکتر و غیر دکتری بر نمیاد...

به قول هدایت فکر زندگی خسته ام می کند...

گاهی فکر می کنم خدا هم موافق که من هرچه زودتر به این تکرار بیهوده

پایان بدم...

  • ۹۵/۱۲/۱۰
  • Omidreza