پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

طبقه بندی موضوعی

599

۱۱ اسفند ۹۵

کلاه از سر برمیداریم به افتخار ((اصغر فرهادی)) برای بردن

اسکار بهترین فیلم خارجی 2017 و تمام قد می ایستیم

و تشویقش میکنیم برای نرفتن به مراسم اسکار 2017 برای

زنده نگاه داشتن کرامت انسانی فارغ از هر دین و

نژاد و رنگ پوستی...

  • ۹۵/۱۲/۱۱
  • Omidreza