پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

انسانم آرزوست

۲۸ آذر ۹۶

انسان از لحاظ مفهوم غنی ترین و سرشارترین کلیات است

اما،

از حیث مصداق فقیرترین و محدودترین تصور ممکن است...

  • ۹۶/۰۹/۲۸
  • Omidreza