پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

یلدا

۳۰ آذر ۹۶

و یک چیزی آرام زیر گوشت زمزمه می کند:

از تمام  سال فقط امشبُ فرصت داری که یه دقیقه بیشتر از تنهاییت لذت ببری...

  • ۹۶/۰۹/۳۰
  • Omidreza