پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

طبقه بندی موضوعی

ایستاده مردن

۱۷ دی ۹۶

مرا بخوان به کاکتوس ماندن...

  • ۹۶/۱۰/۱۷
  • Omidreza