پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

آیینه دق

۱۹ دی ۹۶

وقتی علی تمام مسیر تا محل کار با دوس دخترش تلفنی برای هم چرند میگن،

دوست دارم شیشه رو بدم پایین و با لگد از ماشین بیرونش کنم،

بعد یه آهنگ بیکلام ملایم پلی کنم و تا مقصد یه نخ مارلبرو دود کنم...

  • ۹۶/۱۰/۱۹
  • Omidreza