پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

طبقه بندی موضوعی

عِمران خان

۲۰ دی ۹۶

ایشون پرچمدار خانواده ی شکور هستند...

جان دل منم هستند...

هرچقدرم که من ایشون رو دوست دارم ایشون به همون اندازه

باب اسفنجی رو دوست دارن به جاش...

پروردگارا یه دوجین از این جنس همین طرح و رنگ عطا بفرما...

 بارالها خرجش هم یادت نره...

+کل خانواده ی شکور دقیقا با همین پوزیشن تلوزیون تماشا میکنند.

  • ۹۶/۱۰/۲۰
  • Omidreza