پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

طبقه بندی موضوعی

سانچی...

۲۴ دی ۹۶

خدایا

این دلتنگی های ما را هیچ بارانی آرام نمیکند،

فکری کن

اشک ما طعنه میزند به باران رحمتت . . .

  • ۹۶/۱۰/۲۴
  • Omidreza