پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

طبقه بندی موضوعی

توهم

۲۶ دی ۹۶

به آنچه که ما را به برخی از انسان ها وابسته میکند نام عشق ندهیم...

((آلبر کامو))

  • ۹۶/۱۰/۲۶
  • Omidreza