پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13
طبقه بندی موضوعی
بایگانی

بدون تو تجربه کردن دوست داشتن یعنی خراب کردن چهره ی گرم و گیرای عشق...

خوب نیست که آدم دلش را به نصف و نیمه ی چیزی گرم کند ٬

باید اگر چیز کمی در زندگی دارد یا قرار است که تجربه اش کند ٬

تمام آن چیز را را داشته باشد حتی اگر کوچک است ٬در عوض تمام آدم را در بر بگیرد...

بدون تو به کدام دوست داشتن نصف و نیمه و عاریه ای دل خوش کنم

وقتی برایم تحفه ای جز دلتنگی بیشتر و تنهایی ندارد...؟

حالا بعد از تو و دوست داشتنت خیلی چیزها اینجا سرجایش نیست ٬

من هم به این آشفتگی عادت کرده ام....

 بگذار همین طور که هست بماند ٬

همینطور دست نخورده ٬

بگذار اگر روزی قرار شد دوباره این دل سر و سامان بگیرد ٬

فقط پای تو در میان باشد...

  • ۹۶/۱۰/۲۹
  • Omidreza