پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

طبقه بندی موضوعی

تحلیل رفتار های قبلی محسن افشانی خیانت به زمان و کلام و مکان با ارزشی 

که دارم توش مینویسم اما...

اما این که آدم شریک روزهای زندگیش رو در چنین ابعاد وسیعی سوژه کنه

و ازش برای دیگران قصه ی دنباله دار بسازه دیگه نوبره واقعا...

گاهی عمیقا درک میکنم که چرا آدم های به درد بخور دنیا هیچکدوم

با دنیای مجازی رابطه ی خوبی ندارند...

  • ۹۶/۱۱/۰۶
  • Omidreza