پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13
طبقه بندی موضوعی
بایگانی

انکار

۱۲ بهمن ۹۶

از دردی که می کشید فهمید نمرده است...

  • ۹۶/۱۱/۱۲
  • Omidreza