پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

هیس!

۱۵ بهمن ۹۶

پشت موضع سکوتت بمان.

تکرار لحظه ها ٬خاصیت با ارزشِ حادث بودنشان را از بین می برد...

آدم باید از هر اتفاقی با بند بند وجودش حظ ببرد ٬

بعد آرام آرام از میانشان عبور کند ٬مطمئنم که هر ثانیه جای خودش را

به بهترین شکل ممکن در وجود آدمی پیدا می کند...

برچسب زدن و دسته بندی کردن خاصیت آدم بودنست ٬وگرنه زمان

و چرخه ی طبیعت راه خودش را می رود و هر اتفاقی جایگاه خودش را می یابد...

دست کشیدن بر تنَ زمان هنر است ٬

به قول سهراب:((چشم ها را باید شست...))

چراغ جادوی زندگی ٬زمان است که دارد مثل ماهی از دستمان سُر میخورد ٬

درحالیکه ما خودمان را در فعل گذشته و آینده بی هیچ حال خوبی تلف می کنیم...

خوب یعنی سکوت میان این همه قیل و قال برای رسیدن ٬

یعنی گوش سپردن به نجوای کم جان اما دل نشین درون ٬

خوب یعنی بی صدا جای خودمان را در این هارمونی بی نقص پیدا کنیم.

شاید سال ها زمان لازم باشد تا جهان بینی یک انسان شکل بگیرد یا

پوست بیندازد و تازه شود ٬هرآدمی باید توی بیهودگی این سال ها

پشت موضع سکوتش بماند...

برای درک زمان و با لذت زندگی کردن سکوت معجزه می کند...

+هروقت افسار زبانم را کشیدم حال دلم خوب شد...

  • ۹۶/۱۱/۱۵
  • Omidreza