پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

طبقه بندی موضوعی

ادبیات انتقاد

۲۵ بهمن ۹۶

در مدنی ترین جغرافیای دنیا هم که باشی اگر اخلاق را رعایت نکنی

حق اعتراضت را سلب میکنند...

  • ۹۶/۱۱/۲۵
  • Omidreza