پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

طبقه بندی موضوعی

تلون مزاج

۲۹ بهمن ۹۶

نوسان ذات آونگ است...

  • ۹۶/۱۱/۲۹
  • Omidreza