پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

طبقه بندی موضوعی

شور ذهن

۱ اسفند ۹۶

شور ذهن

ایروینگ استون

ترجمه ی اکبر تبریزی،فرخ تمیمی

نشر مروارید

شور ذهن یک بیوگرافی دیگر به قلم فوق العاده ایروینگ استون است که زندگی

زیگموند فروید پدر علم روانکاوی را موشکافانه بررسی می کند.

به نظرم جذاب ترین نکته ی این شرح حال تصویر مشقت بار زندگی فروید است که

 حتی تا لحظات آخر عمر او همچنان ادامه داشت و نشان می داد که 

جاودانگی که دغدغه ی اصلی بشریت از ابتدای تاریخ بوده نه یک شبِ و معجزه وار

یا بوسیله ی نوعی اکسیر که اسکندر در پی آن بود که در

نتیجه ی بلعیدن عمر یک انسان حاصل می شود.

یک پاراگراف از کتاب:

گوئی وقتی در باب ماهیت طبع آدمی سخن می گویم آنان را به جرائم زشت

و شنیع متهم می کنم،این ویژگی را نه تنها در خود که در نوع بشر هم نمی پذیرند،

میخواهند آن حقایق را با هر چیزی که در دسترس باشد بپوشانند،از پِهن و کود

گرفته تا آهن و فولاد.تمام نیروها شب و روز در کارندآن نیروها شامل 

دین،نظام آموزشی،اسطوره ها،فلسفه ی طبقه ی حاکم و عوامل دولتی می شوند.

  • ۹۶/۱۲/۰۱
  • Omidreza