پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

طبقه بندی موضوعی

طعم گس بلاهت

۱ اسفند ۹۶

وقتی نمیتونی قشنگ فکر کنی،

اینکه قشنگ لباس میپوشی چیزی رو درست نمی کنه...

  • ۹۶/۱۲/۰۱
  • Omidreza