پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

طبقه بندی موضوعی

خوشبختی یعنی بعد از نصف شب تو خونه ای با باغای لیمو و پرتغال رفتن!

بی خیال پلیسایی که دور خونه کشیک میدادن!دو تا کنار پیاده رو،دو تا کنار دیوارا!

خوشبختی عطر درخت یاسِ،همونی که پای پنجره ی تو سبز شده!

یه مشت گُل کندی اونارو با خجالت به طرفم دراز کردی!

خوشبختی رفتن به اتاقیِ که دیگه زشتی اونو نمیبینم!مُبلای چربُ،تمثال های مسخره

و دیپلمای قاب شده ی روی دیوارُ نمیبینم چون تو اون جایی!

خوشبختی بوسه ی غیرقابل پیش بینیه!همونی که تو روی پیشونی من گذاشتی،

وقتی نسیم از لای شاخه های زیتون می گذشت و صدای دریا رو با خودش می آورد!

خوشبختی قطره ی اشکی که از روی گونه ی تو سُر می خوره وقتی زمزمه می کنی:

"خیلی تنهای بودم،دیگه طاقت تنهایی رو ندارم!قسم بخور هیچوقت تنهام نمیذاری!"

خوشبختی نزدیک شدن صورت تو به صورت منه،غرق شدن چشمای غمگینت تو

چشمای من و حلقه شدن بازوی تو دورِ تنم!

مثل دو تا جوون تو اولین دیدار بودیم که فکر می کنن آینده شون

به همون لحظه ها بستگی داره!

تو دنبال حرکات فراموش شده ات بودی،اونا رو پیدا کردی!

هم آهنگ،هم طپش،دوباره،دوباره و دوباره...

دیگه جوخه ی اعدامی منتظرت نبود تا به میدون تیر ببردت!

هر دو سر رویِ یک بالش گذاشته بودیم و به سقف اتاق نگاه می کردیم که تو گفتی:

((...S agapo tora ke tha s agapo pantote))

 ((اوریانا فالاچی))
  • ۹۶/۱۲/۰۲
  • Omidreza