پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

طبقه بندی موضوعی

نَسَخ

۵ اسفند ۹۶

آدم باید سعی کنه هیچوقت سیگاری نشه،

اگه شد نباید ترکش کنه،

و به فرض محال هم که ترکش کرد دیگه نباید هیچوقت دوباره شروع کنه...

جای فیلتر پلاس دوش آب داغ و قهوه تجویز میکنم...

قانون علت و معلولی هنوز توی زندگی من نقش پررنگی داره اما،

خیلی از اتفاقای زندگیم رو که دنبال میکنم میبینم بی علتِ...

نه اینکه از اول علت نداشته،نه!داشته اما علتش ازلی نبوده...

حادث شده و بعد از بین رفته...

مثلا همین سیگار کشیدن...

 داشتم فکر می کردم دیگه نه علت سیگاری شدنم وجود داره و نه علت ترک کردنش

و من شبیه احمقا با مسئله ای دست به گریبانم که شبیه دور باطلِ...

یه سری از اتفاقا هست که آدمُ نسخ سیگار میکنه،

سیگاری ها میدونن نسخ چه طعمیِ؟

شبیه یه جور جذبه میمونه...

هم تو عرفان هست هم تو فلسفه یه جور طریق رسیدنِ،حالا به هر مقصدی...

یه اتفاقایی تو زندگی هست که باعث میشه آدم هایی که تجربه ی سیگار کشیدن دارند

دچار نسخ بشن...

تنهایی،

خوشی بی مرز،

مرگ،

درد،

و گاهی بارون...

این آخری واسه من خیلی پر رنگ تر از بقیه است،چون وقتی بارون میاد

من هم زمان به همه ی اون چیزای دیگه هم فکر میکنم،

گاهی انقدر از اومدن بارون خوشحال میشم که به انتهای خوشحالی فکر میکنم

و میرسم به مرگ...

به دردام،

تنهایی ها،

گره های لعنتی زندگی...

ته قهوه رو سر میکشم و از رو تخت حیاط بلند میشم و پاکت باز نشده مارلبرو 

رو همونجا تنها روی تخت رها میکنم تا خوب خیس بشه...

نمیدونم تا حالا چند بار این کارو کردم،

فقط میدونم دوست دارم رها کنم کاری که نه دلیل انجامش هست نه دلیل ترک کردنش...

  • ۹۶/۱۲/۰۵
  • Omidreza