پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

طبقه بندی موضوعی

یک مرد

۱۱ اسفند ۹۶

یک مرد

اوریانا فالاچی

ترجمه ی یغما گلروئی

نشر دارینوش

این کتاب واقعا یکی از بهترین کتاب هایی که خوندم و اگر کسی کتاب باز باشه

باید یه نسخه از کتاب((یک مرد)) توی کتابخونه اش باشه حتمن...

کتاب داستان زندگی الساندر پاناگولیس شاعر و آزادی خواه یونانی که توسط

اوریانا فالاچی روزنامه نگار ایتالیا که مدتی با پاناگولیس زندگی می کرده نوشته شده...

((یک مرد)) معجون بی نظیری از زندگی،مرگ،عشق و آزادیه...

داشتن این کتاب به اندازه ی خوندنش ضروریه تا آدم بتونه هرچند وقت یکبار با ورق زدنش

به این فکر کنه که واقعا برای چی زنده است...

یک پاراگراف از کتاب:

تو یه چیزی داری که هم جذب کنده است هم ترسناکه،مثل اینکه تو طبقه ی آخر

یه آسمون خراش باشی، و همون طور که ازارتفاع می ترسی حس پرواز کردن

بهت دست بده...

  • ۹۶/۱۲/۱۱
  • Omidreza