پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

طبقه بندی موضوعی

جانِ مادر

۱۸ اسفند ۹۶

خیلی وقتا هست توی زندگی که دارم غرغر میزنم،

اما تا ابد برای اینکه سبب همه ی این بی قراری ها شدی

و تجربه ی زندگی کردن رو بهم بخشیدی از اعماق وجودم ازت سپاسگذارم.

  • ۹۶/۱۲/۱۸
  • Omidreza