پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

طبقه بندی موضوعی

غلط کردم ،غلط

۱۹ اسفند ۹۶

من اهل مهمونی نیستم...

یعنی اهل شلوغ بازی نیستم...

اهل مستی و نئشگی و نمیدونم دارم چی میگم و چکار می کنم نیستم...

اهل دنس نیستم...

من وقتی جاهای شلوغ میرم مثل آدم های آسمی که راه نفس کشیدنشون

بسته شده باشه اقلن تا یک روز بعدش حالم خوب نیست...

رفتم،به عنوان عکاسی فقط...

یه جای مهمونی یهو امیر منو از پشت دوربین کشید وسط که ما هم آره...

تا بیام به خودم بیام فیلمم گرفته شد،استوری شد تو اینستاگرام و از فرداش...

 از فردای مهمونی از هرکی که اون فیلم دیده بود، پیام های خاردار دریافت کردم،

شکلک،

جمله ی بزرگان،

 شوخی و جدی خلاصه افتادم به غلط کردن...

نمیخوام شبیه آدم های شعار زده بشم،

اگر میگم خوشم نمیاد،واقعا خوشم نمیاد،

اذیت میشم،

به بد یا خوبش کاری ندارم اما من توی حریم زندگی کردن رو ترجیح میدم،

و دارم تمام تلاشم رو می کنم که رفتارم شبیه حرفام باشه...

+به این ((امیر لعنتی)) نمی تونم بگم نه...

  • ۹۶/۱۲/۱۹
  • Omidreza