پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

طبقه بندی موضوعی

باید برای تو بنویسم که خیالت قوی ترین و ملموس ترین خیال دنیاست...

که توی عکس های دست جمعی که همه دو به دو کنار هم ایستاده اند،

دست می اندازد دور گردنم و به جای هرم تنت،

ارمغان خفگی می آورد برای کسی که همه فکر میکنند

چقدر خوب است که توی همه ی  عکس های دست جمعی لبخند میزند...

دلتنگم،برای موهایت...

من از دست موهایت،

از فکر نوازشی که هیچوقت اقبال سرانگشتان نبود،چه شب های درازی که ندارم...

انشالله عروسیت...

میشنوی؟

میخواهند مرا بنشانند کنار کسی که  ((تو)) نیست...

بعد روی سرم نُقل بپاشند و کِل بزنند،

و من میان هیاهویشان پرت شوم به دورترین خاطره ای که از تو در ذهنم مانده

و مچاله شوم توی آغوشت و مثل پسربچه هایی که میگویند

((دیگر برای خودش مردی شده)) میان حصار دست هایت خط و نشان بکشم

برای روزگاری که خیال دارد ،خاطرم را از خاطراتت خالی کند...

من توی همه ی عکس هایم لبخند میزنم،

اما زهر است این خنده ها...

کاش یک نفر پیدا شود لبخندم را برایشان ترجمه کند...

بهشان بگوید من جا مانده ام میان اولین نگاه عاشقانه ات و هیچوقت نتوانستم

دوست داشتنت را ترک کنم...

کاش یک نفر پیدا شود بلند بلند برایشان بگوید من یکی را دوست داشته ام

که دوست داشتنش قرار نیست به این زودی ها تمام شود...

  • ۹۶/۱۲/۲۰
  • Omidreza