پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

+وسط کویر لوتم که با یه نفر آشنا بشم

وقتی  ازش میپرسم شما کجا زندگی می کنید میگه:

تهران...

آقا این تهران دقیقا چند نفر جمعیت داره؟

  • ۹۷/۰۱/۲۴
  • Omidreza