پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13
طبقه بندی موضوعی
بایگانی

بارون نم نم میزد...

محمد دم گوش من معلوم نیست داشت با کی زر می زد و میخندید

صدای ضبط زیاد کردم که چرندیاتش نشنوم

به خاطر تو و این همه خاطره

دل من ته قصه مون رسید ته دنیا...

افتادم تو سراشیبی زیر پل،

هنوز 100 متر تا ترافیک جلوی روم مونده بود

آروم پاهام از روی پدال برداشتم اما کیلومتر شمار از جاش تکون نخورد

50 متری ترافیک آروم زدم سر ترمز،

فهمیدم ماشین درحال توقف که نیست هیچ، داره سُرَم میخوره...

هرچی بیشتر پدال فشار دادم ماشین بیشتر از دستم میرفت

2 متری ترافیک جوری دستی رو کشیدم که الان کاملا کج شده...

ماشین دوتا لنبر انداخت و خورد به یه ال 90 و منحرف شد و خوردم پشت یه 206...

بیمه 3 میلیون برای اونا خسارت نوشت...

ماشین جان هم یه 4 تومنی فکر کنم خرج برداشت...

3تا در باید عوض بشه...

گلگیر سمت راننده،

سپر جلو،

چراغ  جلو،

سینی عقب،

شیشه ی آینه ی بغل ها...

به خاطر تو و این همه خاطره...

  • ۹۷/۰۱/۲۶
  • Omidreza