پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13
طبقه بندی موضوعی
بایگانی

در فرآیند طبیعی معرفت معمولا وقایع و حقایق خارجی، پیش فرض ها و پیش داوری های

ذهنی ما را اصلاح میکنند؛یعنی اگر به حقیقتی بر بخوریم که با پیش داوری های ما

مغایرت داشت،به تصحیح پیش فرض های خود مطابق با آن واقعیت بپردازیم.

اما گاه چنان بر آرای خود اصرار داریم که با وجود قراین و شواهد خلاف،

همچنان بر پیش فرض های ذهنی خود پافشاری میکنیم.

((منطق کاربردی _ علی اصغر خندادن))

  • ۹۷/۰۲/۲۴
  • Omidreza