پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13
طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۱۰ مطلب در تیر ۱۳۹۱ ثبت شده است

10

۳۱ تیر ۹۱

کابوس عذاب از خود عذاب دردناک تر است.مرگ را به زندگی ترجیح می دهم.

می دانم که فاصله ام تا مرگ یک قدم و تا زندگی فرسخ هاست.

  • Omidreza

9

۳۰ تیر ۹۱

چه کریه است پنهان کردن پرخاش های جنسی زیر لوای ازدواج.شهوت در هر حال

یک غریزه ی حیوانی است و ازدواج تنها واژه ایست برای ماست مالی کردن این

تجاوز ها .هم آغوشی یک زن و مرد حتی در چهار چوب های خاص نشان می دهد

که در آن لحظات هدف تنها لذت بردن از جسم جنس مخالف است و این روح آدمیست

که در زیر فشار این خودخواهی های رذیلانه فرسوده می شود.

تامل که کنی ٬در پس صورت آرام هر مرد و زنی که تن به ازدواج می دهند

شعله های بی رحم آتش شهوت زبانه می کشد.قصه ی تلخی که در برابرم به

وفور تکرار شده .

راستی کاش وسوسه ها تنها به بوسه و نوازشی ختم می شد...

  • Omidreza

8

۳۰ تیر ۹۱

پیله ام را دوباره می سازم پروانه شدنم خطا بود...

  • Omidreza

7

۲۸ تیر ۹۱

لحظه به لحظه ی آینده را می بازم به مرور گذشته ها...

  • Omidreza

6

۲۷ تیر ۹۱

لبخند تمسخر آمیز نسبت به یک باور غلط به مراتب شیرین تر از لبخند شادی

حاصل از تولد یک نوزاد است.
  • Omidreza

5

۲۶ تیر ۹۱

فکر می کنم تا همین امروز بیش از ۲۰۰۰ کیلومتر سفر کردم ٬اون هم زمینی ٬تقریبا

تمام استخوان هام خرد و خمیر شدن ٬اما به قول دکتر شریعتی پیاده هم شده

سفر کن در ماندن می پوسی.

  • Omidreza

4

۱۷ تیر ۹۱

ترس از تغییر ندارم اما از گمراهی به اندازه ی نادانی بیزارم.

  • Omidreza

3

۱۶ تیر ۹۱

به خدا قسم که اشک هایم نه از سر ناتوانی که از حسرت است.

  • Omidreza

2

۱۴ تیر ۹۱

چه منزجرانه است تخریب چهره ی کسی که قدرت دفاع از خود را ندارد و چقدر

غیر قابل تحمل است این همه ضعف.گاهی چقدر دلیل برای متنفر شدن

از خودم دارم.

  • Omidreza

ساختن...

۱۲ تیر ۹۱

آن قدر مصروف ویرانی کرده ایم که ساختن فراموشمان شده...

  • Omidreza