پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13
طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۶ مطلب در دی ۱۳۹۲ ثبت شده است

یک راند دیگر مبارزه کن...

وقتی پاهایت چنان خسته اند که به زور راه می روی یک راند دیگر

 مبارزه کن

وقتی بازوهایت چنان خسته اند که قدرت گارد گرفتن نداری یک راند دیگر 

مبارزه کن

وقتی که خون از دماغت جاری است و چشمانت سیاهی می رود یک راند دیگر 

مبارزه کن

و به یاد داشته باش ، مردی که همواره یک راند دیگر مبارزه می کند 

هرگز شکست نخواهد خورد...

  • Omidreza

145

۵ دی ۹۲

ما اسیر غم خود،رنج چرا نیست تو را ؟؟؟

((داریوش))

  • Omidreza

144

۴ دی ۹۲

عجب صبری خدا دارد...

  • Omidreza

143

۳ دی ۹۲

هوس سه تار کردنم را هیچ درمانی نیست....

  • Omidreza

142

۲ دی ۹۲

دلت که گرفت،انبار باروتی،کوچکترین جرقه ای تمام زندگیت را به هوا می برد...

  • Omidreza

141

۱ دی ۹۲

همیشه در وقت اضافه به یاد هم می افتیم ،چه حکمت غریبی دارد این یلدا...

  • Omidreza