پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13
طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۸ مطلب در اسفند ۱۳۹۲ ثبت شده است

155

۲۹ اسفند ۹۲

قبول که نخواستی

وگرنه باران که راه ها را نمی بندد

تازه

زیر باران آشتی ساده است

کسی اشک هایت را نمی بیند

قبول که نخواستی

مگر تو نبودی که می گفتی

غسل باران که می گیری

زندگی طروات از دست رفته را باز می یابد

یادت رفته!؟

سر به سر پروانه ها می گذاشتی،برنمی گشتی

تا باران بگیرد و من

دلواپس بیایم و موهایت را خشک کنم

قبول که نخواستی

حالا که باران را بهانه می کنی

آشتی بی آشتی

مگر کنار توت کهنسال باغ

وقتی که باران بیاید

همین!

((...))

  • Omidreza

154

۲۹ اسفند ۹۲

اگر اولین باری که دلت را شکستم مثل امروز دلم را می شکستی الان هم حال

 تو  خوب بود هم حال من ٬حالا که می روی بدان من از انتظار کشیدن متنفرم، 

نباش حالا دیگر با خیال راحت نباش...

  • Omidreza

153

۲۸ اسفند ۹۲

غمگین نشو من هنوزم چشم از تو بر نمی دارم...

  • Omidreza

152

۲۷ اسفند ۹۲

دلم عجیب گریه می خواد کجایی نازنینم....

  • Omidreza

151

۲۴ اسفند ۹۲

جای خالی نبودنت یعنی تمام دنیای من...

  • Omidreza

150

۱۵ اسفند ۹۲

قسمی که پای جان تو  میانش باشد٬اگر شکست٬تمام زندگیم پَر...

  • Omidreza

149

۵ اسفند ۹۲

تنها وقتی که رو به تو سجده می روم قامتم زیر همه ی این سنگینی 

راست میشود...

  • Omidreza

148

۴ اسفند ۹۲

کامم تلخ و لبم خندان و این یعنی اوج ناتوانی...

  • Omidreza