پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13
طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۱ مطلب در خرداد ۱۳۹۲ ثبت شده است

107

۱۸ خرداد ۹۲

خدایا تمامم را مدیون تو ام و حضرتی که روانه ی سرزمین دلم کردی

 دوستتان دارم...

  • Omidreza