پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13
طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۲ مطلب در مهر ۱۳۹۲ ثبت شده است

129

۲۴ مهر ۹۲

کاش می شد بعضی  آدم ها رو  تجدید چاب کرد...

یکی از درهای بهشت از کنار قبر حسین خرازی به آسمان باز می‌شود ٬

من را همان جا دفن کنید.

 (شهید احمد کاظمی )

  • Omidreza

128

۱۵ مهر ۹۲

ای مالک!اگر شب هنگام کسی را مشغول گناه دیدی٬

فردا به آن چشم نگاهش مکن

شاید سحر توبه کرده باشد تو ندانی....

      (ابوتراب)

گویند کریم است و گنه می بخشد گیرم که ببخشد

زخجالت چه کنیم.

  • Omidreza