پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13
طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۵ مطلب در آذر ۱۳۹۲ ثبت شده است

140

۳۰ آذر ۹۲

برای عشق ورزی لطفا پیش از اینکه عاشق باشی، آدم باش ...


  • Omidreza

139

۲۷ آذر ۹۲

این روزها زمینم می زند پای ارادتی که لنگ است...

  • Omidreza

138

۲۳ آذر ۹۲

هرچه می خواهی روی همین خطوط پیشانی من بنویس

حالا قرار نیست که حتما منظومه ای باشد

چند سطر ساده

شعری که مجال سرودنش را داریم

اصلا تو شروع کن به نوشتن

بقیه اش با من

خدا را چه دیده ای

سرنوشت ما شاید

به همین سادگی رقم بخورد ....

((...))

  • Omidreza

137

۱۱ آذر ۹۲

عفونتت از صبریست که پیشه کرده ای...

  • Omidreza

136

۱ آذر ۹۲

خدایا...

  • Omidreza