پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13
طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۴ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۳ ثبت شده است

168

۲۲ ارديبهشت ۹۳

                        پ مثل :

                                              پشت

                                                                   پناه

                                                                                     پ مثل :

                                                                                                            پدر....

  • Omidreza

167

۱۱ ارديبهشت ۹۳

۱ سالگیت مبارک حلمای من...

  • Omidreza

166

۳ ارديبهشت ۹۳

آروم شدم بانو ،بینهایت آروم...

  • Omidreza

165

۲ ارديبهشت ۹۳

انگشتانم که لای ورق های دیوان حافظ  می رود

دست و دلم می لرزد!

اما به خواجه میسپارم تا امید را از دلم نگیرد

دلم می خواهد همیشه بگوید:

یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مخور...

((...))

  • Omidreza