پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13
طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۱ مطلب در خرداد ۱۳۹۳ ثبت شده است

169

۱۰ خرداد ۹۳

نمی دونم؟!شاید راسته که

  "درد انسان هارو تغییر می ده"...

  • Omidreza