پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13
طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۱ مطلب در تیر ۱۳۹۳ ثبت شده است

170

۷ تیر ۹۳

ته دنیای ما آدم ها تازه می شود شروع تو...

 فهمیدنش سخت می شود آخر حساب و کتاب ما کجا و حکمت تو کجا...

چه کنیم عادت کردیم همه چیز را به اندازه ی فهممان کوچک کنیم...

تو اما دل گیر نباش

 به قول: مرحوم پناهی: آدمست دیگر...

  • Omidreza