پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13
طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۴ مطلب در مرداد ۱۳۹۳ ثبت شده است

174

۱۹ مرداد ۹۳

قیامت می شه ما با هم نباشیم...

  • Omidreza

173

۱۸ مرداد ۹۳

پاره ی تنم...

در این  سال ها خیلی عوض نشده ای... 

چند چروک ریز روی پیشانی بلندت،چندتار موی سفید میان موهایت و چند

 سرفه که...

نمی دانم این سرفه های یادگار کدام دردند که خیال سازش ندارند...؟؟؟

اما...

اگر روزی درد تقسیم شدنی شد،خبرم کن...

همه اش را خریدارم در قبال...

یک هیچ بزرگ...

مطمئنم نمی دونی خواهر یکی یه دونه برای داداش چه مزه ای...

 دوست دارم.

  • Omidreza

172

۱۴ مرداد ۹۳

بهترین زمان برای دوست داشتن هرکسی ،زمانیست که او هویتش را 

زیر تازیانه های سنگین زندگی فراموش کرده است.

  • Omidreza

171

۱۱ مرداد ۹۳

ای که مرا خوانده ای راه نشانم بده...

  • Omidreza