پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13
طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۲ مطلب در خرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است

223

۲۳ خرداد ۹۴

درست وقتی که دلم از زمین و زمان گرفته بابام باید یهو بهم بگه:تو زندگی 

فکر کن که تنهایی، هیچکس نداری،وابستگی آدم زود از پا درمیاره...

خدایا شکرت،حتی برای همین دلتنگی هایی که گاه و بیگاه پاشونو میذارن بیخ

 گلوم،حتی واسه ی آدمی که خودش می دونست بیشتر از همه ی دنیا 

دوسش دارم و خطام رو نوشت پای رذالتم.شکرت به خاطر پدر و مادری که هر 

نگاهشون برام حکم بدرقه است...

شکر برای آدم هایی که دل به دلشون می دم و نا اهل از آب درمیان،خدایا شکر 

به خاطر همه ی داشته هام،نداشته هام،اومده ها،رفته ها...

با بند بند وجودم می گم شکر واسه ی همه ی این لحظه ها،واسه ی این قلم،

کلمه ها و اینکه می دونم تمام قد حواست به این بنده ی ظلمت زدت هست...

باور کن همین برایم کافیه...

همین که تو می دونی تو این یه وجب جا سمت چپ سینه ی من چی می گذره، 

یعنی:

آرامش

یعنی خوب

یعنی بهشت...

  • Omidreza

222

۱۵ خرداد ۹۴

وقتی ربع یک قرن با فوت کردن چندتا شمع توی تنهایی فتح میشه...

همراه اول جور همه تان را کشید،

یک ساعت مکالمه درون شبکه ی رایگان هدیه ی همراه اول برای روز تولد شما...

+تولد، این احمقانه ترین اتفاقی بود که میتونست برام بیفته...

  • Omidreza