پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13
طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۲ مطلب در شهریور ۱۳۹۴ ثبت شده است

235

۱۶ شهریور ۹۴

آرام کردن آدم های آرام سخت ترین کار دنیاست...

  • Omidreza

234

۱۱ شهریور ۹۴

این

دارد می شود تنها راه ارتباطی من با آدم ها...
  • Omidreza