پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13
طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۱۷ مطلب در تیر ۱۳۹۵ ثبت شده است

351

۳۱ تیر ۹۵

خدایا ما حالمان خوب است

ما چیزیمان نیست جز اینکه دلمان لک زده برای یک آدم درست و حسابی

یک جنس اصل...

یک سلام پُرمعنی با هزار و یک قصه پشت سرش...

یک درکت می کنم و دنیایی از سکوت دنباله اش...

ما هیچ مرگمان نیست جز اینکه همه داریم شبیه هم می شویم،

یک مشت آدم بی بخار با احساسات دوزاری...

ما هیچیمان نیست جز اینکه همدیگر را کم داریم یا گاهی اصلا نداریم...

خدایا باور کن ما حالمان خوب خوب است فقط کمی سرعتمان زیاد شده...

ما یک عالمه ویرگول می خواهیم جلوی اتفاقات،احساسات و آدم های زندگیمان...

  • Omidreza

350

۳۰ تیر ۹۵

بعضی وقت ها یادم باشد که به یادم بیاورم که خودم کمی

خودم را دوست بدارد...

  • Omidreza

349

۳۰ تیر ۹۵

نوشتن بهانه می خواهد...

  • Omidreza

348

۲۸ تیر ۹۵

کاش یکی بردارد این قانون نا نوشته را مکتوب کند

آقایان و خانوم های محترم شعر گفتن هم برای خودش در و پیکر دارد...

نمی دانم چرا آدم های اینستاگرام روی مغزم رژه می روند...

دوست گرانقدر و هنرمندم،

تن نیما و سهراب و شاملو در گور می رود روی ویبره وقتی شما

اسم خُزعبلات مغزت را می گذاری شعر...

  • Omidreza

347

۲۴ تیر ۹۵

این روزها انقدر منفعل بودم که حس می کنم دارم زنگ می زنم...

  • Omidreza

346

۲۳ تیر ۹۵

چه خوب گفت نادر ابراهیمی که زندگی را از چیزهای ساده پُر کنیم...

همین خود من تا چند روز پیش نمی دونستم انقدر زیاد از نور شمع آرامش

می گیرم، یا از شنیدن موزیک لایت که همیشه ی خدا نسبت به اسمش فوبیا

داشتم این همه دنیایم رنگی می شود...

چه بد که گاهی حال خوبمان را از شرایط و آدم ها مطالبه می کنیم،

تمنایی که هیچ امیدی هم به اجابتش نیست..

  • Omidreza

345

۲۱ تیر ۹۵

کابوسی به نام تختخواب...

  • Omidreza

344

۲۰ تیر ۹۵

_ برنامه چیدیم جمعه بریم شکار

_ شکار چی؟

_ پهباد...حیوون دیگه...

_ حیوون تویی که می خوای جاندار بی آزار شکار کنی...

_ به جهنم که نمی یای...

  • Omidreza

343

۱۷ تیر ۹۵

حالا بردار مثل احمق ها خودت را برای دیگران تشریح کن

نصیبش می شود تنهایی و این میگرن لعنتی...

  • Omidreza

342

۱۵ تیر ۹۵

بی جهت تلاش می کنی،آدم های بی حیا برنده ی بازی زندگی اند...

  • Omidreza